Wyszukiwarka

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

DZP.341.96.2023 Dostawa wyrobów medycznych do laryngektomii dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-06-13 2023-10-25 Magdalena Kapturska
DZP.341.16.2024 ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-04-25 -- Ewelina Piechnik
DZP.341.77.2023 Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-04-09 2023-09-18 Ewelina Piechnik
DZP.341.14.2024 Zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Dostawy 2024-03-22 2024-03-22 Magdalena Kapturska
DZP.341.62.2022 ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-30 2023-04-05 Alicja Brzózka
DZP.341.72.2022 Dzierżawa aparatu do wykonywania badań immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ oraz badań histochemicznych z dostawą odczynników do wykonywania barwień immunohistochemicznych, histochemicznych i hybrydyzacji in situ oraz materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-29 2023-04-05 Alicja Brzózka
DZP.341.10.2022 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, AKCESORIÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I KALIBRATORÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO BADAŃ GAZOMETRYCZNYCH DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-18 2022-11-18 Ilona Lis
DZP.341.44.2020 Dostawa preparatów do dezynfekcji rąk, skóry, cewników oraz narzędzi i endoskopów dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-08 2021-04-08 Ewelina Piechnik
DZP.341.32.2020 Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w zabiegach kardiologii inwazyjnej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-15 2020-10-15 Ilona Lis
DZP.341.33.2020 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KONTROLI I KALIBRATORÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH, ALERGICZNYCH I AUTOIMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-15 2020-10-15 Ilona Lis
DZP.341.20.2020 Dostawa produktów leczniczych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-30 2020-09-30 Agnieszka Bęc
DZP.341.27.2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz demontaż istniejących lamp wraz z montażem i uruchomieniem nowych lamp operacyjnych i lamp zabiegowych dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-25 2020-09-25 Agnieszka Bęc
DZP.341.24.2020 Dostawa aparatu USG dla Oddziału Chirurgii Dzieciecej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-10 2020-07-10 Ewelina Piechnik
DZP.341.05.2020 DOSTAWĘ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH i DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-09 2020-06-24 Ilona Lis
DZP.341.07.2020 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-22 2020-04-22 Agnieszka Bęc
DZP.341.53.2019 Dostawa produktów leczniczych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-20 2020-01-20 Agnieszka Bęc
DZP.341.64.2019 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-20 2020-01-20 Agnieszka Bęc
DZP.341.41.2019 dostawa produktów lecznicych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-04 2019-10-04 Agnieszka Bęc

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa