Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 45  pokazuj  pozycji

DZP.341.50.2021 Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-10 2021-11-19 10:00 --
DZP.341.46.2021 Dostawa akcesoriów do urządzeń firmy STRYKER Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-20 2021-10-29 10:00 --
DZP.341.44.2021 Dostawa produktów leczniczych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-19 2021-11-15 10:00 --
DZP.341.39.2021 Dostawa materiałów do zabiegów chirurgicznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-13 2021-10-25 10:00 --
DZP.341.31.2021 DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DO ZABIEGÓW WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII I NEUROLOGII ZABIEGOWEJ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-29 2021-10-08 11:00 --
DZP.341.43.2021 Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-24 2021-10-27 10:00 --
DZP.341.41.2021 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistyczngo Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-21 2021-09-30 10:00 --
DZP.341.37.2021 DOSTAWA SYSTEMU DO ENDOSKOPOWYCH OPERACJI KRĘGOSŁUPA DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o. o. z siedzibą w RADOMIU Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-14 2021-09-22 11:00 --
DZP.341.36.2021 Usługa ochrony osób i mienia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-20 2021-09-01 10:00 --
DZP.341.27.2021 ŚWIADCZENIE USŁUGI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA INWESTYCJI PN. „Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu” Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-10 2021-09-13 10:00 --
DZP.341.35.2021 DOSTAWA URZĄDZENIA REHABILITACYJNO-DIAGNOSTYCZNEGO DO WCZESNEJ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ Z ELEKTROMIOGRAFIĄ URZĄDZENIA Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-10 2021-08-19 11:00 --
DZP.341.29.2021 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do cytometru przepływowego BD FACS CANTO II (będącego własnością Zamawiającego) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-19 2021-07-30 10:00 --
DZP.341.26.2021 Dostawę wszczepialnych stentów uwalniających lek do tętnic wieńcowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-14 2021-08-09 11:00 --
DZP.341.20.2021 Dostawa implantów ortopedycznych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-05 2021-08-02 10:00 --
DZP.341.28.2021 BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-06-30 2021-09-08 10:00 --
DZP.341.22.2021 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-21 2021-07-29 11:30 --
DZP.341.25.2021 USŁUGI PROJEKTOWE I ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-18 2021-07-13 10:00 --
DZP.341.24.2021 Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-18 2021-07-16 10:00 --
DZP.341.10.2021 DOSTAWĘ OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH, OSŁON NA APARATY, PODKŁADÓW HIGIENICZNYCH, POKROWCÓW NA APARATURĘ, FARTUCHÓW OCHRONNYCH dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-14 2021-06-28 10:00 --
DZP.341.18.2021 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-31 2021-06-28 10:00 --
DZP.341.12.2021 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-04-06 2021-05-25 11:30 --
DZP.341.04.2021 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne” dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-26 2021-04-23 10:00 --
DZP.341.08.2021 Zakup ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-24 2021-04-07 10:00 --
DZP.341.02.2021 Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-19 2021-04-21 10:00 --
DZP.341.03.2021 Zakup ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-10 2021-03-18 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa