Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 99  pokazuj  pozycji

DZP.341.38.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i adaptacji Traktu Porodowego oraz odcinka C Klinicznego Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-12 2023-05-25 10:00 --
DZP.341.43.2023 DOSTAWA MIKROSKOPU OPTYCZNEGO DO DIAGNOSTYKI CYTOLOGICZNEJ DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-10 2023-05-25 10:00 --
DZP.341.42.2023 DOSTAWA SZAF FORMALINOWYCH ORAZ SZAF OGNIOTRWAŁYCH NA ŚRODKI CHEMICZNE DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-08 2023-05-19 10:00 --
DZP.341.34.2023 Wymiana wyeksploatowanych podzespołów w czterech dźwigach towarowo-osobowych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-08 2023-05-25 10:00 --
DZP.341.36.2023 Dostawa mikrotomu rotacyjnego automatycznego ze stołem laboratoryjnym i wyposażeniem dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-08 2023-05-24 11:00 --
DZP.341.39.2023 DOSTAWĘ PRODUKTU LECZNICZEGO Risdiplam 0,75 mg / ml Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-08 2023-05-22 10:00 --
DZP.341.37.2023 Dostawa hybrydowego procesora tkankowego Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-05 2023-05-18 10:00 --
DZP.341.29.2023 DOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCH dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-24 2023-05-10 10:00 --
DZP.341.30.2023 Dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neurochirurgii i neurologii zabiegowej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-19 2023-04-28 11:00 --
DZP.341.26.2023 Dostawa produktów leczniczych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-14 2023-04-28 10:00 --
DZP.341.21.2023 Dostawa implantów ortopedycznych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-07 2023-05-04 10:00 --
DZP.341.28.2023 Serwis respiratorów , przeglądy , diagnostyka , naprawa i konserwacja (2) dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-31 2023-04-12 10:00 --
DZP.341.07.2023 Dostawa produktów leczniczych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-21 2023-05-10 10:00 --
DZP.341.19.2023 Zestawu do ektrochirurgii Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-14 2023-03-30 10:00 --
DZP.341.13.2023 Dostawa akcesoriów do urządzeń firmy Stryker Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-10 2023-03-21 10:00 --
DZP.341.16.2023 Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynku Hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-01 2023-03-13 10:00 --
DZP.341.17.2023 Modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udostępnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu – droga wjazdu nr 3 oraz drogi i place manewrowe przy Zakładzie Patomorfologii, Punkcie Szczepień oraz Punkcie Wymazów Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-28 2023-03-17 10:00 --
DZP.341.15.2023 Dostawa testów PCR grypa/SARS-CoV-2/RSV oraz materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych na analizatory Cobas LIAT dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-28 2023-03-09 11:00 --
DZP.341.10.2023 Dostawa narzędzi endoskopowych, materiałów eksploatacyjnych, środków myjących i dezynfekujących dla Zakładu Gastroenterologii Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-17 2023-03-16 10:00 --
DZP.341.11.2023 Dostawa stentów, stymulatorów, urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka oraz materiałów jednorazowych do zabiegów koronarografii i ptca dla MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-10 2023-03-10 11:00 --
DZP.341.75.2022 DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPORZĄDZANIA CYTOSTATYKÓW DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-30 2023-02-27 10:00 --
DZP.341.09.2023 Dzierżawa analizatorów oraz dostawa odczynników i testów dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-27 2023-02-09 10:00 --
DZP.341.03.2023 Dostawa materiałów szewnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-19 2023-01-27 11:00 --
dzp.341.76.2022 Dostawa tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem dla nowo wybudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-23 2023-02-02 10:00 --
DZP.341.77.2022 Dostawa aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla nowo wybudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-23 2023-01-25 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa