Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 108  pokazuj  pozycji

DZP.341.25.2023 Dostawa materiałów biurowych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-19 2023-04-28 10:00 2023-05-18
DZP.341.31.2023 Dostawa lampy operacyjnej sufitowej ze zintegrowaną kamerą HD Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-17 2023-05-04 10:00 2023-05-18
DZP.341.20.2023 Dostawa lampy operacyjnej sufitowej ze zintegrowaną kamerą HD Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-15 2023-03-31 10:00 2023-04-14
DZP.341.14.2023 Dostawa zestawu do Sialoendoskopii oraz stolika do podpórki uchwytu laryngoskopu, Rhino-fibreskopu z kanałem roboczym, Wideo-endoskopu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-13 2023-03-28 10:00 2023-04-17
DZP.341.12.2023 Serwis respiratorów , przeglądy , diagnostyka , naprawa i konserwacja dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-13 2023-03-24 10:00 --
DZP.341.22.2023 Dostawa Stołu operacyjnego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-09 2023-03-24 10:00 2023-04-12
DZP.341.18.2023 Unit Laryngologiczny Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-08 2023-03-17 10:00 --
DZP.341.01.2023 Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimmunologii wraz z dzierżawą urządzeń Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-28 2023-03-10 10:00 2023-03-28
DZP.341.08.2023 Usługa objęcia opieką serwisową oraz wsparciem technicznym oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS produkcji ASSECO S. A. dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-25 2023-02-03 10:00 2023-04-05
DZP.341.05.2023 Dostawę implantów chirurgicznych do osteoplastyki i osteosyntezy dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-24 2023-02-03 10:00 2023-03-28
DZP.341.06.2023 Dostawa materiałów do zabiegów chirurgicznych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-23 2023-02-02 10:00 2023-04-05
DZP.341.02.2023 Dostawa tlenu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-20 2023-02-03 10:00 2023-03-08
DZP.341.04.2023 Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-19 2023-01-27 10:00 2023-04-05
DZP.341.72.2022 Dzierżawa aparatu do wykonywania badań immunohistochemicznych i hybrydyzacji in situ oraz badań histochemicznych z dostawą odczynników do wykonywania barwień immunohistochemicznych, histochemicznych i hybrydyzacji in situ oraz materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-21 2023-01-20 10:00 2023-04-05
DZP.341.74.2022 Usługa chmurowa Oracle Paas&laaS wraz z administracją infrastrukturą chmurową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-25 2022-12-08 10:00 2023-03-15
DZP.341.51.2022 Dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów endoskopowych w neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-27 2022-11-07 11:00 2023-03-03
DZP.341.71.2023 Dostawa zestawów laparoskopowych do operacji bariatrycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-25 2022-11-04 10:00 2023-01-25
DZP.341.48.2022 Dostawa preparatów do dezynfekcji rąk, skóry, cewników oraz narzędzi i endoskopów dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-25 2022-11-08 10:00 2023-02-01
DZP.341.68.2022 Dzierżawa koncentratorów tlenu dla Ośrodka DLT Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-18 2022-11-03 11:00 2023-03-03
DZP.341.62.2022 ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-12 2022-11-07 10:00 2023-04-05
DZP.341.63.2022 Dostawa jednorazowego sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla pracowni żywieniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-30 2022-10-10 10:00 2023-01-25
DZP.341.59.2022 Doposażenie Klinik i Oddziałów Hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków - zakup kardiomonitorów ze stacją do centralnego monitorowania Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-19 2022-09-27 11:00 2022-11-29
DZP.341.56.2022 Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków-zakup cytometru przepływowego i mikroskopu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-15 2022-09-23 11:00 2023-01-30
DZP.341.55.2022 Doposażenie Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędną aparaturę. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-06 2022-09-16 11:00 2023-01-30
DZP.341.53.2022 Dostawa materiałów jednorazowych do systemu przygotowywania i podaży leków cytotoksycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-05 2022-09-15 11:00 2023-01-25

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa