Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 52  pokazuj  pozycji

DZP.341.38.2021 DostawA masek ochronnych, ubrań chirurgicznych oraz zestawów operacyjnych, dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-09 2021-09-20 10:00 --
DZP.341.33.2021 Dostawa zestawu FESS do zabiegów endoskopowych zatok i monitora nerwu twarzowego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-03 2021-08-11 10:00 2021-11-04
DZP.341.23.2021 ŚWIADCZENIE USŁUGI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA INWESTYCJI PN. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu” Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-11 2021-06-22 10:00 2021-07-23
DZP.341.21.2021 Dostawa Unitu laryngologicznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-02 2021-06-11 10:00 2021-07-16
DZP.341.19.2021 Dostawę wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z.o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-02 2021-06-28 11:00 2021-11-04
DZP.341.16.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ZESTAWU NAPĘDÓW NEUROCHIRURGICZNYCH dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-13 2021-05-26 11:00 2021-07-15
DZP.341.17.2021 Dostawa topografu rogówkowego Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-11 2021-05-20 10:00 2021-10-22
DZP.341.14.2021 DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-28 2021-05-11 10:00 2021-07-13
DZP.341.15.2021 Zakup ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-23 2021-05-04 10:00 2021-07-13
DZP.341.13.2021 Zakup ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-13 2021-04-23 10:00 2021-04-26
DZP.341.07.2021 Dostawę dwuczęściowych zacisków w postaci dysków, protez trzonu odcinka szyjnego, zastawek do operacyjnego leczenia wodogłowia oraz klipsów do okluzji tętniaków mózgowych i implantów kręgosłupa Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-08 2021-04-21 11:00 2021-07-15
DZP.341.11.2021 Dostawa tlenu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-30 2021-04-09 11:00 2021-04-14
DZP.341.09.2021 Tor laparoskopowy 3D z ICG z osprzętem Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-24 2021-04-06 10:00 2021-10-22
DZP.341.06.2021 DOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCH Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-19 2021-03-30 10:00 2021-10-22
DZP.341.05.2021 Rękawiczki nitrylowe Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-05 2021-03-15 10:00 2021-10-22
DZP.341.65.2020 ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ISTNIEJĄCYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-02-05 11:00 2021-06-29
DZP.341.02.2020 Dostawę materiałów opatrunkowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-01-14 11:00 2021-04-01
DZP.341.61.2020 Dostawa tlenu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-10 2020-12-18 11:00 2021-01-04
DZP.341.56.2020 Dostawa materiałów jednorazowych do systemu przygotowywania i podaży leków cytotoksycznych oraz dzierżawa pomp objętościowych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-09 2020-12-18 11:00 2021-10-22
DZP.341.58.2020 Usługa kompleksowej obsługi urządzeń drukujących wraz z dzierżawą urządzeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-09 2020-12-18 11:00 2021-11-04
DZP.341.54.2020 Dostawa zestawów do stymulacji rdzenia kręgowego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-02 2020-12-11 11:00 2021-06-29
DZP.341.44.2020 Dostawa preparatów do dezynfekcji rąk, skóry, cewników oraz narzędzi i endoskopów dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-30 2021-01-05 11:00 2021-04-08
DZP.341.52.2020 Dostawa materiałów szewnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-20 2020-12-07 11:00 2021-06-29
DZP.341.51.2020 Dostawa tlenu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-19 2020-11-30 11:00 2020-12-01
DZP.341.47.2020 Usługa migracji systemu AMMS z obecnej infrastruktury Zamawiającego do usługi chmurowej Oracle Paas & IaaS lub usługi równoważnej wraz z administracją infrastrukturą chmurową Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-13 2020-11-23 10:00 2020-12-01

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa