Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 32  pokazuj  pozycji

DZP.341.11.2021 Dostawa tlenu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-30 2021-04-09 11:00 2021-04-14
DZP.341.02.2020 Dostawę materiałów opatrunkowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-01-14 11:00 2021-04-01
DZP.341.61.2020 Dostawa tlenu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-10 2020-12-18 11:00 2021-01-04
DZP.341.44.2020 Dostawa preparatów do dezynfekcji rąk, skóry, cewników oraz narzędzi i endoskopów dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-30 2021-01-05 11:00 2021-04-08
DZP.341.51.2020 Dostawa tlenu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-19 2020-11-30 11:00 2020-12-01
DZP.341.47.2020 Usługa migracji systemu AMMS z obecnej infrastruktury Zamawiającego do usługi chmurowej Oracle Paas & IaaS lub usługi równoważnej wraz z administracją infrastrukturą chmurową Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-13 2020-11-23 10:00 2020-12-01
DZP.341.41.2020 Dostawa odzieży medycznej i obuwia medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-06 2020-11-18 11:00 2021-02-09
DZP.341.45.2020 Dostawa implantów chirurgicznych do osteoplastyki i osteosyntezy. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-23 2020-11-02 10:00 2020-11-03
DZP.341.42.2020 Dzierżawa koncentratorów tlenu dla Ośrodka DLT Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-01 2020-10-14 11:00 --
DZP.341.37.2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych stosowanych dla pacjentów po laryngektomii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-18 2020-09-30 11:00 2020-12-16
DZP.341.40.2020 Dostawa respiratora neonatologicznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-18 2020-10-08 11:00 2020-12-01
DZP.341.38.2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-11 2020-09-25 11:00 2020-12-16
DZP.341.33.2020 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KONTROLI I KALIBRATORÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH, ALERGICZNYCH I AUTOIMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-31 2020-09-15 11:00 2020-10-15
DZP.341.36.2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-28 2020-09-08 11:00 2020-12-16
DZP.341.32.2020 Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w zabiegach kardiologii inwazyjnej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-07 2020-08-21 11:00 2020-10-15
DZP.341.34. 2020 Dostawa jednorazowych drenów oraz wielorazowych dwunastogodzinnych zestawów do podawania środka kontrastowego do wstrzykiwacza kontrastu,wkładów do kontrastu oraz znaczników tkankowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-28 2020-08-10 11:00 2020-09-11
DZP.341.26.2020 Dostawa zestawu 4 kardiomonitorów plus stacja centralnego monitorowania dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz zestawu 2 kardiomonitorów plus stacja centralnego monitorowania dla Oddziału Pediatrii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-30 2020-07-10 11:00 2020-08-07
DZP.341.21.2020 Serwis urządzeń medycznych firmy GE Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-26 2020-08-03 10:00 2020-12-01
DZP.341.27.2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz demontaż istniejących lamp wraz z montażem i uruchomieniem nowych lamp operacyjnych i lamp zabiegowych dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-24 2020-07-27 10:00 2020-09-25
DZP.341.24.2020 Dostawa aparatu USG dla Oddziału Chirurgii Dzieciecej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-02 2020-06-18 10:00 2020-07-10
DZP.341.20.2020 Dostawa produktów leczniczych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-29 2020-07-03 10:00 2020-09-30
DZP.341.05.2020 DOSTAWĘ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH i DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-12 2020-03-16 11:00 2020-06-24
DZP.341.07.2020 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-07 2020-03-12 10:00 2020-04-22
DZP.341.64.2019 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-13 2020-01-15 10:00 2020-01-20
DZP.341.30.2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DO ZABIEGÓW KORONAROGRAFII i PTCA ORAZ WSZCZEPIALNYCH DEFIBRYLATORÓW SERCA Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-05 2019-12-06 11:00 2020-06-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa