Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 464  pokazuj  pozycji

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu DZP.341.50.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2021-11-25 10:28
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu DZP.341.43.2021 Postępowanie unijne Części: 3 2021-11-15 13:57
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu DZP.341.43.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 4, 5, 6 2021-11-10 12:47
Dostawa akcesoriów do urządzeń firmy STRYKER DZP.341.46.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-11-08 12:44
Dostawa materiałów opatrunkowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistyczngo Sp. z o.o. w Radomiu DZP.341.41.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2021-11-05 12:50
Dostawa materiałów do zabiegów chirurgicznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu DZP.341.39.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2021-11-04 13:36
DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DO ZABIEGÓW WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII I NEUROLOGII ZABIEGOWEJ DZP.341.31.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2021-10-26 14:18
Dostawa implantów ortopedycznych DZP.341.20.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 2021-10-22 13:20
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o. DZP.341.22.2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-10-08 14:20
DostawA masek ochronnych, ubrań chirurgicznych oraz zestawów operacyjnych, dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. DZP.341.38.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2021-10-06 13:57
DOSTAWA SYSTEMU DO ENDOSKOPOWYCH OPERACJI KRĘGOSŁUPA DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o. o. z siedzibą w RADOMIU DZP.341.37.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-10-06 13:14
ŚWIADCZENIE USŁUGI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA INWESTYCJI PN. „Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu” DZP.341.27.2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-10-04 14:15
BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU DZP.341.28.2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-10-01 14:33
Usługa ochrony osób i mienia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością DZP.341.36.2021 Usługi społeczne krajowe Części: 1 2021-09-24 15:04
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do cytometru przepływowego BD FACS CANTO II (będącego własnością Zamawiającego) DZP.341.29.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-23 14:47
Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu DZP.341.24.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5 2021-09-22 14:22
Dostawę wszczepialnych stentów uwalniających lek do tętnic wieńcowych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DZP.341.26.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2021-09-07 13:44
Dostawa zestawu FESS do zabiegów endoskopowych zatok i monitora nerwu twarzowego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu DZP.341.33.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-30 11:16
DOSTAWA URZĄDZENIA REHABILITACYJNO-DIAGNOSTYCZNEGO DO WCZESNEJ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ Z ELEKTROMIOGRAFIĄ URZĄDZENIA DZP.341.35.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-08-27 09:01
Dostawę wszczepialnych stymulatorów i defibrylatorów serca dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z.o.o. DZP.341.19.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2021-07-30 12:26
DOSTAWĘ OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH, OSŁON NA APARATY, PODKŁADÓW HIGIENICZNYCH, POKROWCÓW NA APARATURĘ, FARTUCHÓW OCHRONNYCH dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DZP.341.10.2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 2021-07-29 12:27
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. DZP.341.18.2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-07-26 14:03
USŁUGI PROJEKTOWE I ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” DZP.341.25.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-22 12:29
ŚWIADCZENIE USŁUGI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA INWESTYCJI PN. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu” DZP.341.23.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-12 14:07
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych DZP.341.12.2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-07-02 13:38

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa